Ordlista för Amazonsäljare – 120 vanliga termer

Att känna till och förstå de olika termerna som associeras med Amazonförsäljning kan hjälpa dig skala upp din verksamhet. Den här listan innehåller 120 termer som kan dyka upp på din Amazonresa.

Listan är sorterad på engelska termer, med svensk översättning och förklaring.

Använd CTRL + F för att söka i listan – antingen på en engelsk eller svensk term.

Snabbnavigering:

A B C D E F G I K L M N O P Q R S T U V W

A

A+ Content
A+ Innehåll

Ett Amazonprogram för säljare som låter dig få ut det mesta av Amazon Seller Central, genom att skapa mer detaljerade produktbeskrivningar med bilder, video, och text. Ej tillgängligt i Sverige vid start.

A9

A9 är motorn bakom Amazons kraftiga sökalgoritm. Började som ett ett dotterbolag till Amazon som utvecklade sökmotor- och sökannonseringsteknik.

A/B-Testing

Också kallat “split-test”. En metod för att testa två olika varianter av en hemsida/produktannons för att jämföra KPI’er som konverteringsgrad. A/B-testning kan öka din försäljning med så mycket som 25%.

Account Health

Kontohälsa

Resultatmål och regler som alla säljare måste uppnå för att få fortsätta sälja på Amazon. Kontohälsomått inkluderar kundservicenivå, efterlevnad av produktregler, och fraktprestanda. Kort sagt vill du få bra recensioner och inte bryta mot några regler.

ACoS (Advertising Cost of Sale)

Annonskostnad per såld produkt

Den procentandel av försäljningen som tillskrivs annonseringskostnaden. Beräknas genom att dividera annonseringskostnaden med total försäljning.

Ad Daily Budget

Daglig Annonskostnad

Det genomsnittliga dagliga beloppet som du är villig att spendera i en viss annonsgrupp för dina valda söktermer.

Ad Impressions

Annonsvisningar

Antalet personer som ser dina produktannonser

Ad Orders

Annonsbeställningar

Antalet enskilda beställningar som gjorts av kunder som klickat på din annons.

Ad Sales

Annonsförsäljning

Den totala produktförsäljningen som genererats inom en vecka från att någon klickat på din annons.

Ad Spend

Annonskostnad

Klickkostnad för vald annonskampanj

Ad Status

Annonsstatus

Den aktuella statusen för din annonsgrupp. Statusen kan vara pågående, pausad, avslutad, arkiverad, schemalagd, ofullständig, utanför budget eller misslyckad betalning.

Ad Targeting

Annonsinriktning

Det här alternativet avgör om du själv väljer sökord för en annonskampanj eller om Amazons system gör det åt dig.

Affiliate Marketing

Affiliatemarknadsföring

En sorts marknadsföring där en online-återförsäljare betalar provision åt en extern webbsida för trafik eller försäljningar som härstammar från dennes länk eller hänvisning.

Ad Orders

Annonsbeställningar

Antalet enskilda beställningar som gjorts av kunder som klickat på din annons.

Alibaba

En kinesisk e-handel och teknink-komglomerat. För FBA:s (Fullfillment By Amazon:s) syften agerar Alibaba som en tredjepartsplattform mellan egna märkesvaruhandlare, globala leverantörer, grossister och tillverkare. Alibaba är världens största e-handel räknat i total försäljning.

Alibaba Assessed Supplier

Hjälper säljare att hitta och nå granskade leverantörer. Det representerar tillverkare, leverantörer eller grossister på Alibaba som granskats och kvalificerats av ett godkänt tredjeparts- inspektionsbolag.

Alibaba Gold Supplier

En tillverkare, leverantör eller grossist som i förhand granskats och kvalificerats av Alibaba. Detta är ytterligare ett sätt att utvärdera leverantörer.

Alibaba Trade Insurance

En gratis tjänst av Alibaba som skyddar köpare och säljare från betalning till leverans.

AMZ (Amazon)

Ett företag som erbjuder e-handel och moln-datatjänster. Amazon, som är baserat i Seattle, Washington, USA är världens största e-handel räknat i intäkter och börsvärde.

API (Application Programmer – or Programming – Interface)

En kod som möjliggör kommunikation mellan två plattformar/program.

ASIN (Amazon Standard Identification Number)

En unik kod på 10 karaktärer som identifierar Amazons produkter.

A-to-Z Guarantee

A-till-Z garanti

En tjänst av Amazon som garanterar att varor från tredje part levereras i rätt skick och tidsram. Tjänsten låter köpare öppna dispyt mot säljaren i reklamationsärenden.

Automatic Targeted Ads

Automatiskt riktade annonser

Reklam som automatiskt riktas mot relevanta sökord av Amazons system.

B

B2B (Business-to-Business)

Verksamhet som sker mellan företag. Som säljare på Amazon kan du bli berättigad att sälja till företag såväl som privatpersoner.

Bid+

Bud+

Som säljare vill du ha det högst rankade nyckelordet i din nisch. För manuellt riktade Amazon reklamkampanjer kan Bid+ knappen hjälpa till med det. Den gör det möjligt att höja buden i en kampanj upp till 50% över ditt standardbud när reklam kan visas överst i sökresultaten.

BOGO (Buy One Get One)

KEFE (Köp En Få En)

KEFE-kampanjer är ett av de effektivaste sätten att lansera produkter på Amazon och stiga i rankning. KEFE, som står för ”köp en, få en” erbjuder kunden två produkter till priset av en för att framhäva nya produkter eller förändra dina kunders köpvanor.

Brand

Varumärke

En produkt tillverkad av ett särskilt företag under ett särskilt namn. För att bygga ett starkt varumärke krävs kunskap om avancerade marknadsföringsstrategier.

Brand Registry

Varumärkesregistrering

En tjänst av Amazon som hjälper dig skydda dina varumärken och ger kunden en pålitlig och säker upplevelse. Det går dessutom att utöka alternativen för ditt varumärke genom Amazons Brand Registry.

BSR (Best Sellers Rank)

BSR (Bästsäljarranking)

En betäckning tilldelad baserat på Amazons egen algoritm som mäter långsiktig försäljning av en produkt. BSR kan även användas för att uppskatta en produkts försäljningssiffror.

Buy Box

Köpbox

Köpboxen är en widget som syns på de flesta av Amazons produktsidor. Den ger kunden möjlighet att snabbt köpa vad hen letar efter. Endast en säljare kan vinna köpboxen.

C

CCC (CamelCamelCamel)

En websida där köpare kan se priset och rankningshistoriken för en produkt.

COGS (Cost of Goods Sold)

KSV (Kostnad för sålda varor)

Den totala tillverkningskostnaden av en produkt eller tjänst. För en egen varumärkesprodukt kan detta innefatta materialkostnad, paketering, frakt, tullskatter, etcetera.

Coupons

Kuponger

Amazons marknadsföringstjänster är mycket viktiga vid lanseringen av en ny produkt. Som säljare kan du använda Amazons kupongprogram för att erbjuda rabatt på dina produkter.

CPM/CPI (Cost-per-mil / Thousand / Impression)

CPM/CPI (Kostnad per tusen annonsvisningar)

En reklammetod som refererar till det pris du betalar varje gång 1,000 personer ser din annons.

Crowdfunding

Att finansiera ett projekt eller en satsning med små bidrag från många olika personer, vanligtvis via internet.

CTR (Click-through-rate)

BSR (Bästsäljarranking)

Procent av kunder som ser din annons och klickar på den. Detta värde beräknas genom att dividera antalet klick med antalet visningar.

Customs Clearance

Tullklarering

Att passera varor genom officiellt organ som administrerar och samlar de avgifter som tas ut av ett land på importerade varor.

D

DDP (Delivered Duty Paid)

Leverantören är ansvarig för att ordna transporten och leverera godset på angiven plats, med importavgifter och alla taxor betalda.

DS (Dropshipping)

En uppfyllelsemetod där produkten inte lagerförs hos säljaren. Istället köps den hos ett tredjepartsbolag och levereras direkt till kunden efter lagd beställning.

Duty Tax

Tullskatt

En skatt som tas ut av landets regering på importerade och exporterade varor och tjänster.

E

Early Reviewer Program

Ett program av Amazon som uppmuntrar kunder att lämna äkta omdömen på en produkt de redan köpt. Detta oavsett om det är en 1 eller 5-stjärnig recension.

EFN (European Fulfillment Network)

Ett alternativ för europeiska säljare som ger möjlighet att sälja till andra marknader men skicka ordern från lager i deras närområde.

Export

Exportera

Att skicka produkter eller tjänster till andra länder för försäljning.

EXW (EX Works)

Säljaren är ansvarig för hela transporten från dörr till dörr.

F

FBA (Fulfillment by Amazon)

FBA (Uppfylld Av Amazon)

En tjänst som låter tredjepartförsäljare lagra sina varor i Amazons uppfyllningscenter. När ett köp sker på Amazon plockas, paketeras och skickas det av Amazon, som även tar hand om kundservice på uppdrag av tredjepartsäljaren. Lär dig mer här.

FBM (Fulfillment by Merchant)

FBM (Uppfylld av säljare)

FBM-säljare lagrar, plockar, paketerar och står för kundservice för kunder som köper deras produkter genom en Amazon-butik online. De sänker också Amazons avgifter.

FC (Fulfillment Center)

Uppfyllnadscenter

Ett uppfyllelsecenter är ett stort lager där produkter lagras, förbereds och levereras på uppdrag av Amazon och dess tredjepartssäljare.

FCA (Free to Carrier)

Säljaren är ansvarig när transporten överlämnas till transportören, vanligtvis nära hamnen i ursprungslandet.

First-Party Sellers (1P)

Förstapartssäljare (1P)

Beskriver produkter som distribueras och säljs av Amazon på deras plattform. Amazon bjuder in dessa 1P säljare att gå med, och de håller koll på sina produkter med Vendor Central, snarare än Seller Central.

FNSKU (Fulfillment Network Stock Keeping Unit

En Kod på tio karaktärer som Amazon använder för att identifiera produkter som är unika för en säljare som fraktar och lagrar deras produkter i Amazons lokaler, även kända som uppfyllningscentra.

FOB (Free On Board)

Detta innebär att leverantören är ansvarig för att få dina varor från fabriken till hamnen. Denna kostnad läggs till tillverkningskostnaden.

Free Shipping Promo

Gratis-Frakt-Kampanj

En reklamkampanj av Amazon som låter dig erbjuda fri frakt under en begränsad tid för en del av ditt utbud.

Freight Forwarder

Speditör

En tredjeparts-frakttjänst som kommer att kommunicera med din leverantör för att samordna all leveransinformation. En speditör kan hjälpa till oavsett om du skickar dina produkter via sjöfrakt eller luftfart.

Fulfillment Fee

Expedieringsavgift

Avgiften Amazon tar ut för att plocka, paketera och skicka din vara genom dess FBA-tjänst.

G

Gated Category

Skyddad Kategori

Ett sortiment av produkter som är låsta för säljare utan förhandsgodkännande från Amazon.

Giveaway Promo

Giveaway-kampanj

En marknadskampanj av Amazon som låter dig ge bort gratisprodukter för att skapa hype och stärka din närvaro på sociala media.

Gross Profit

Bruttovinst

Bruttovinst är vinsten ett företag gör efter avdrag för kostnader i samband med att tillverka och sälja sina produkter, eller kostnader i samband med att tillhandahålla sina tjänster.

GTIN (Global Trade Item Number)

GTIN är identifierare som används för att slå upp produktinformation.

I

Import

Processen att föra in varor eller tjänster till ett land för försäljning.

Incoterms

Standardtermer som används inom internationell frakt. De beskriver vem som är ansvarig för att dina varor tar sig från A till B.

Inventory

Lager

De produkter som du har tillgängliga för försäljning på Amazon och andra e-handelsplattformar.

ISBN (International Standard Book Number)

10 eller 13-siffriga koder som identifierar en viss bok, upplaga av en bok, eller bokliknande produkt (tänk ljudbok eller e-bok).

K

Kickstarter

En populär crowdfunding-plattform.

L

Landed Cost

Slutsumma / Slutkostnad

Kostnaden för en enskild vara (kostnad per enhet) plus frakt och tullavgifter. Landed Cost innefattar alla kostnader för tillämpliga tullar, avgifter, skatter och transporter som gäller, baserat på ursprungsland, destination och produkterna i sändningen.

Landing Page

Landningssida

Den del av en webbsida du kommer till genom att klicka på sidans hyperlänk, vanligtvis hemsidan på webbplatsen.

Lead Magnet

En fysisk eller elektronisk produkt som erbjuds billigt eller gratis i utbyte mot en potentiell köpares kontaktinformation, vanligtvis någons e-post eller telefonnummer.

Lightning Deals

Blixterbjudanden

Ett tidsbundet erbjudande där en produkt visas upp på Amazons “deals”-sida under ett antal timmar.

Long Tail Keyword

Long Tail-sökord

Long tail-sökord är fraser som innehåller minst två ord och används när man fokuserar på en specifik nisch.

M

Manually Targeted Ads

Manuellt riktade annonser

Reklamkampanjer där du kan välja individuella sökord du vill rikta dig mot.

MAP (Minimum Advertised Price)

MAP (Minsta Annonserade Pris)

Detta kan komma på tal när du förhandlar med grossister eller tillverkare.

Marketing Funnel

Marknadsföringstratt

Även känd som försäljningstratt eller köpartratt. En konsumentinriktad marknadsföringsmodell som målar upp kundens teoretiska väg till köpet av en vara eller tjänst.

MOQ (Minimum Order Quanitity)

MOQ (Minsta Ordervolym)

Den lägsta möjliga beställningsvolymen som tillåts av en tillverkare för en viss produkt.

MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price)

MSRP (tillverkarens föreslagna försäljningspris)

Det pris som tillverkaren föreslår att deras produkter säljs för. Detta visas ovanför försäljningspriset på Amazon när produktens pris är mindre än MSRP.

MCI (Multi-Country Inventory)

Ett uppfyllningsalternativ som ger FBA-försäljare möjligheten att välja till vilka länder de vill skicka sitt lager och få beställningar till sin Amazon-butik uppfyllda av det lokala uppfyllningscentret.

MWS

Amazons Marketplace Web Services, där du får tillgång till dina API / MWS nycklar (application programming interface).

N

Net Profit

Nettovinst

Den faktiska vinsten efter att kostnader som inte ingår i beräkningen av bruttovinsten har betalats.

O

OA (Online Arbitrage)

Att köpa in varor billigt från en e-handel för försäljning till ett högre pris på en annan e-handel.

OEM (Original Equipment Manufacturer)

Ett företag som tillverkar delar och utrustning som kan saluföras av en annan tillverkare.

Opt-In

Inom marknadsföring, något som ger en potentiell kund valet att på något sätt involvera sig med, eller få något från webbplatsen.

P

PAN-EU

Om en säljare är aktiv på Amazons europeiska marknadsplatser är PAN-EU ett alternativ som låter dem skicka varor till ett centralt uppfyllningscenter. Sedan fraktas de ut till lokala centra av amazon.

Performance Notifications

Prestandanotiser

En sida i Seller Central som ger dig information angående din kundnöjdhet på Amazon.

PL (Private Label)

En produkt som tillverkats eller paketerats i syfte att säljas under återförsäljarens namn istället för tillverkarens. Går du denna väg finns mängder med resurser som förklarar hur du kan få produktidéer.

PPC (Pay-per-click)

Även känt som cost-per-click (CPC) är en typ av marknadsföring som debiterar produktens säljare varje gång deras annons klickas på.

Price

Pris

Summan pengar som krävs för att genomföra ett köp. Framgång inom e-handel har till stor del att göra med att veta hur du sätter rätt pris.

Promotions

Kampanjer

En serie av rabatter och ”giveaway”-alternativ för Amazon säljare, för att öka försäljning och tillväxt på t.ex sociala medier.

Q

Q1

Det första kvartalet av räkenskapsåret – januari till mars.

Q2

Det andra kvartalet av räkenskapsåret – april till juni.

Q3

Det tredje kvartalet av räkenskapsåret – juli till september.

Q4

Det fjärde kvartalet av räkenskapsåret – oktober till december.

R

RA (Retail Arbitrage)

Att hitta produkter med lågt pris i en butik som kan säljas till ett högre pris på Amazon eller annan e-handel.

Referral Fee

En procentuellt baserad kostnad för att sälja produkter på Amazon.com. Läs mer om kostnader för att sälja på Amazon här.

Revenue

Inkomst

Inkomster från försäljning av varor eller tjänster. Det mest effektiva sättet att öka intäkter är att hitta lönsamma produkter.

RFQ (Request for Quote)

Offertförfrågan

En order för en offert på grossistvaror.

ROI (Return on Investment)

Förlusten eller vinsten en investering ger i förhållande till mängden investerad. Den vanliga ROI-formeln lyder: (Vinst från investering – investeringskostnad) / Investeringskostnad

S

Sales Page

Försäljningssida

En webbsida vars syfte är att locka fram ett köp från besökaren.

Sample

Varuprov

En produkt som förses gratis för att demonstrera kvalitet, service och kompetens hos tillverkaren, leverantören eller grossisten.

SC (Seller Central)

Webbgränssnittet vissa Amazonsäljare använder för att hantera sitt Amazon Pro- eller enskilda säljkonto. Dessa säljare (både FBA- och FBMsäljare) anses vara tredjepartsäljare.

Seller Feedback

Säljarfeedback

Ett omdöme som lämnas till Amazons tredjepartsäljare från kunder som nyligen handlat för att berätta om deras köpupplevelse. Kunder kan lämna ett betyg på 1 till 5 stjärnor. De kan också berätta om beställningen kom fram i tid och hur kundtjänsten var (om kontakt förekommit). Slutligen måste också en kortfattad beskrivning av upplevelsen inkluderas.

SEO (Search Engine Optimization)

Sökmotoroptimering

Att maximera antalet besökare till en viss webbplats genom att se till att webbplatsen visas högt upp på resultlistan i en sökmotor. Kunskap om hur du utför sökmotoroptimering kan hjälpa dig öka försäljningen.

SFP (Seller Fulfilled Prime)

SFP (Säljaruppfylld Prime)

En Amazon-tjänst som låter dig visa Prime-märket på din produktsida genom att följa Amazons regler för snabb leverans.

SKU (Stock Keeping Unit)

Koder som kan läsas av maskiner som används för att identifiera produkter och varierar från företag till företag. Används inom lagerhållning.

Sponsored Ad

Sponsrade Annonser

En pay-per-click reklamlösning som låter dig visa de produkter du säljer med sökordsinriktade annonser (manuella eller automatiska). Dessa är mycket synliga på Amazon.com.

Squeeze Page

Klämsida

En sida utformad för att samla opt-in e-mail adresser från potentiella abonnenter. Kan till exempel vara en pop-up i stil med “Vänta! Signa upp på vårt nyhetsbrev innan du går.”

Storefront

Skyltfönster

En tjänst från Amazon som låter leverantörer och säljare skapa sina egna märkesbutiker på Amazon.com och erbjuda kunder en virtuell shoppingupplevelse. Ett effektivt skyltfönster kan hjälpa dig utöka din Amazon-verksamhet.

T

Third-Party Sellers (3P)

Tredjepartsäljare (3P)

En term som används för att beskriva säljare som är oberoende av ”ägarna” till säljplattformen. På Amazon är till exempel FBA och FBM 3P-säljare.

U

Unverified Reviews

Overifierade recensioner

När Amazonanvändare lämnar ett omdöme på en produkt utan att ha köpt den är omdömet ”overifierat”. Dessa omdömen väger inte lika tungt som verifierade när Amazon sammanfattar omdömen. Detta är anledningen till att säljare behöver veta hur man på naturligt sätt får fram omdömen.

UPC (Universal Product Code)

En UPC är en maskinläsbar kod som används för att identifiera en specifik produkt. De är identiska från företag till företag. UPC används för att spåra grundläggande information om produkten och kan till exempel beställas via GS1.

Upsell

Uppsälja

En säljteknik där en säljare lockar kunden att köpa dyrare objekt, uppgraderingar eller andra tillägg i ett försök att göra en mer lönsam affär.

V

VA (Virtual Assistant)

Virtuell Assistent

En virtuell assistent är någon som vanligtvis ger administrativ hjälp på distans. VA:s tenderar också att vara kontraktsanställda, och kan också erbjuda bokföring, datainmatning, forskning och mycket mer.

Variable Closing Fee

Variabla avslutsavgifter

Fasta avgifter från Amazon på vissa produkter (mestadels media). Läs mer här.

VC (Vendor Central)

När en säljare är medlem i Vendor Central anses de vara en förstapartsäljare (1P). I huvudsak säljer 1P säljare sina produkter i stora mängder till Amazon, som sedan fungerar som distributör för den säljaren.

Verified Reviews

Verifierade recensioner

När en kund lämnar ett omdöme efter att ha köpt en produkt räknas detta som ett ”verifierat omdöme”. Verifierade omdömen väger tyngre än overifierade när Amazon sammanfattar en produkts omdömen. Starka omdömen är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med sin Amazonförsäljning.

VPN (Virtual Private Network)

En krypteringsteknik som gör att information skickas på ett säkert sätt över en mindre säker anslutning.

W

WL (White Label)

White label och private label används ofta för att beskriva samma sak. White label innebär att ett företag tar bort sin logotyp / sitt varumärke på en av sina produkter och går med på att sätta varumärket / logotypen för ett annat företag på den produkten.

WS (Wholesale)

Grossist

Att sälja stora mängder produkter till lågt pris till andra som säljer vidare antingen i fysiska butiker eller e-handelsplattormar som Amazon och eBay.

Är du redo att börja din Amazonresa? Vad vill du lära dig mer om? Lämna en kommentar så lägger jag till det på listan över framtida inlägg!

Dela gärna den här artikeln om du känner någon annan som kanske kan ha nytta av den!

Kom ihåg att gå med i Facebookgruppen “Svenska Amazonsäljare – där kan du nätverka med andra säljare, och få tillgång till tips och guider!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *